Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

1.

IDT: 0000062092.

Autorzy: Chwieśko Adam, Kowal-Bielecka Otylia, Sierakowski Stanisław.

Tytuł oryginału: Perspectives on the interlinked nature of systemic sclerosis and reflux disease.

Czasopismo: Expert Review of Gastroenterology & Hepatology

Szczegóły:  2019 : 13, 3, s. 213-227

p-ISSN: 1747-4124

e-ISSN: 1747-4132

Praca afiliowana przez UM Białystok

Słowa kluczowe angielskie: Esophagus – physiopathology ; Gastroesophageal reflux – diagnosis ; Gastroesophageal reflux – epidemiology ; Gastroesophageal reflux – physiopathology ; Gastroesophageal reflux – therapy ; Humans ; Laryngopharyngeal reflux – diagnosis ; Laryngopharyngeal reflux – epidemiology ; Laryngopharyngeal reflux – physiopathology ; Laryngopharyngeal reflux – therapy ; Larynx – physiopathology ; Respiratory aspiration – diagnosis ; Respiratory aspiration – epidemiology ; Respiratory aspiration – physiopathology ; Respiratory system – physiopathology ; Risk factors ; Scleroderma, systemic – diagnosis ; Scleroderma, systemic – epidemiology ; Scleroderma, systemic – physiopathology ; Scleroderma, systemic – therapy ; Treatment outcome

Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł

Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa

Język publikacji: ENG

Impact Factor: 3.514

Punktacja MNiSW: 70.000

Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; SCOPUS

Adres url: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17474124.2019.1561274?journalCode=ierh20

PMID: 30791766

DOI: 10.1080/17474124.2019.1561274

Afiliacja: Chwieśko Adam [*] 1893706;164;WL, Kowal-Bielecka Otylia [*] 0000-0002-0613-1306 1893443;022;WL, Sierakowski Stanisław [*] 1893516;022;WL

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: inżynieria biomedyczna;nauki medyczne;nauki o zdrowiu

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Expert Review of Gastroenterology & Hepatology

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Expert Review of Gastroenterology and Hepatology

2.

IDT: 0000061019.

Autorzy: Wasielica-Berger Justyna, Kemona Andrzej, Kiśluk Joanna, Świdnicka-Siergiejko Agnieszka, Rogalski Paweł, Chwieśko Adam, Kostrzewska Maja, Dąbrowski Andrzej.

Tytuł oryginału: The added value of magnifying endoscopy in diagnosing patients with certain gastroesophageal reflux disease.

Czasopismo: Advances in Medical Sciences

Szczegóły:  2018 : 63, 2, s. 359-366

p-ISSN: 1896-1126

e-ISSN: 1898-4002

Praca afiliowana przez UM Białystok

Słowa kluczowe angielskie: Barrett esophagus – diagnosis ; Barrett esophagus – pathology ; Endoscopy ; Gastroesophageal reflux – diagnosis ; Gastroesophageal reflux – pathology ; Humans ; Mucous membrane – pathology ; Observer variation

Charakt. formalna: Polski artykuł

Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna

Język publikacji: ENG

Impact Factor: 2.080

Punktacja MNiSW: 15.000

Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; SCOPUS

PMID: 30114679

DOI: 10.1016/j.advms.2018.04.006

Afiliacja: Wasielica-Berger Justyna [*] 0000-0002-3741-9548 1893671;017;WL, Kemona Andrzej [*] 1893511;106;WNOZ, Kiśluk Joanna [*] 0000-0002-1668-0288 3953067;005;WL, Świdnicka-Siergiejko Agnieszka [*] 0000-0001-6577-5796 1893733;017;WL, Rogalski Paweł [*] 0000-0002-1884-2500 3951199;017;WL, Chwieśko Adam [*] 1893706;017;WL, Kostrzewska Maja [*] 3958229;157;WL, Dąbrowski Andrzej [*] 0000-0002-5996-394X 1874219;017;WL

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: inżynieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;technologia żywności i żywienia;weterynaria;nauki chemiczne

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Advances in Medical Sciences

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Advances in Medical Sciences

3.

IDT: 0000055779.

Autorzy: Chwieśko Adam, Charkiewicz Radosław, Nikliński Jacek, Łuczaj Wojciech, Skrzydlewska Elżbieta, Milewski Robert, Baniukiewicz Andrzej, Wróblewski Eugeniusz, Rosołowski Mariusz, Dąbrowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Effects of different omeprazole dosing on gastric pH in nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: a randomized prospective study.

Czasopismo: Journal of Digestive Diseases

Szczegóły:  2016 : 17, 9, s. 588-599

p-ISSN: 1751-2972

Praca afiliowana przez UM Białystok

Słowa kluczowe angielskie: Adult ; Aged ; Aged, 80 and over ; Cytochrome P-450CYP2C19 – genetics ; Dose-response relationship, drug ; Drug administration schedule ; Duodenal ulcer – blood ; Duodenal ulcer – drug therapy ; Duodenal ulcer – genetics ; Female ; Gastric acid – metabolism ; Gastric acidity determination ; Genotype ; Helicobacter infections – genetics ; Helicobacter infections – metabolism ; Helicobacter pylori ; Humans ; Hydrogen-ion concentration – drug effects ; Infusions, intravenous ; Injections, intravenous ; Male ; Middle aged ; Omeprazole – administration & dosage ; Omeprazole – blood ; Peptic ulcer hemorrhage – blood ; Peptic ulcer hemorrhage – drug therapy ; Peptic ulcer hemorrhage – genetics ; Prospective studies ; Proton pump inhibitors – administration & dosage ; Proton pump inhibitors – blood ; Stomach ulcer – blood ; Stomach ulcer – drug therapy ; Stomach ulcer – genetics ; Young adult

Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł

Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna

Język publikacji: ENG

Impact Factor: 1.632

Punktacja MNiSW: 20.000

Projekt/grant: Projekt UMB

Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; SCOPUS

PMID: 27518195

DOI: 10.1111/1751-2980.12393

Afiliacja: Chwieśko Adam [*] 1893706;164;WL, Charkiewicz Radosław [*] 0000-0001-7864-6483 3973209;099;WL, Nikliński Jacek [*] 0000-0002-8437-1401 1893499;099;WL, Łuczaj Wojciech [*] 0000-0002-3992-1910 1874262;052;WFAR, Skrzydlewska Elżbieta [*] 0000-0001-5397-7139 1874152;052;WFAR, Milewski Robert [*] 0000-0001-6241-8283 1874197;124;WNOZ, Baniukiewicz Andrzej [*];164;WL, Wróblewski Eugeniusz [*] 1874131;017;WL, Rosołowski Mariusz [*] 0000-0002-3563-6215 1874298;017;WL, Dąbrowski Andrzej [*] 0000-0002-5996-394X 1874219;017;WL

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: inżynieria biomedyczna;nauki medyczne;weterynaria;nauki chemiczne

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Journal of Digestive Diseases

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Journal of Digestive Diseases

4.

IDT: 0000050824.

Autorzy: Chwieśko A[dam], Baniukiewicz A[ndrzej], Semeniuk J[anusz], Kaczmarski M[aciej], Wasielica-Berger J[ustyna], Milewski R[obert], Dąbrowski A[ndrzej].

Tytuł oryginału: Activity of mitogen-activated protein kinases in the esophageal epithelium of patients with Barrett’s esophagus.

Czasopismo: Diseases of the Esophagus

Szczegóły:  2015 : 28, 6, s. 585-592

p-ISSN: 1120-8694

e-ISSN: 1442-2050

Praca afiliowana przez UM Białystok

Słowa kluczowe angielskie: Adult ; Aged ; Barrett esophagus – complications ; Barrett esophagus – enzymology ; Bile reflux – etiology ; Bile reflux – pathology ; Blotting, Western ; Esophageal neoplasms – etiology ; Esophageal neoplasms – pathology ; Esophagoscopy ; Esophagus – enzymology ; Esophagus – pathology ; Female ; Gastric mucosa – pathology ; Gastroesophageal reflux – complications ; Humans ; Intestines – pathology ; Male ; Metaplasia – etiology ; Metaplasia – pathology ; Middle aged ; Mitogen-activated protein kinases – analysis ; Mitogen-activated protein kinases – metabolism ; Prospective studies

Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł

Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna

Język publikacji: ENG

Impact Factor: 2.146

Punktacja MNiSW: 15.000

Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents – Clinical Medicine ; SCOPUS ; WoS – Web of Science

PMID: 24867362

DOI: 10.1111/dote.12239

Afiliacja: Chwieśko Adam [*] 1893706;164;WL, Baniukiewicz Andrzej [*];164;WL, Semeniuk Janusz W. [*];164;WL, Kaczmarski Maciej [*] 1893363;164;WL, Wasielica-Berger Justyna [*] 0000-0002-3741-9548 1893671;017;WL, Milewski Robert [*] 0000-0001-6241-8283 1874197;124;WNOZ, Dąbrowski Andrzej [*] 0000-0002-5996-394X 1874219;017;WL

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: inżynieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o zdrowiu;weterynaria

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: DISEASES OF THE ESOPHAGUS

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Diseases of the Esophagus

5.

IDT: 0000051893.

Autorzy: Chwieśko Adam, Jurkowska Grażyna, Kędra Bogusław, Okulczyk Bogna, Kamocki Zbigniew, Dąbrowski Andrzej.

Tytuł oryginału: A rare spontaneous gastrobiliary fistula.

Czasopismo: Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology

Szczegóły:  2014 : 4, 2, s. 101-103

p-ISSN: 2231-5047

e-ISSN: 2231-5128

Praca afiliowana przez UM Białystok

Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł

Charakt. merytoryczna: kazuistyka

Język publikacji: ENG

Punktacja MNiSW: 6.000

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: OTHER

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

Adres url: https://www.ejohg.com/searchAbstractArticle/EJOHG/4/2/10979/abstractArticle/Article

DOI: 10.5005/jp-journals-10018-1111

Afiliacja: Chwieśko Adam [*] 1893706;017;WL, Jurkowska Grażyna [*] 0000-0002-8709-2328 1874231;017;WL, Kędra Bogusław [*] 0000-0002-2956-370X 1874293;003;WL, Okulczyk Bogna [*] 1893479;003;WL, Kamocki Zbigniew [*] 0000-0002-4414-9304 1874315;003;WL, Dąbrowski Andrzej [*] 0000-0002-5996-394X 1874219;017;WL

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

6.

IDT: 0000048284.

Autorzy: Chwieśko Adam, Charkiewicz Radosław, Nikliński Jacek, Milewski Robert, Dąbrowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Influence of CYP2C19 genetic polymorphisms and Helicobacter pylori infection on efficacy of omeprazole treatment in patients with nonvariceal upper gastrointestinal tract bleeding: A prospective, randomized clinical study.

Czasopismo: Gastroenterology

Szczegóły:  2013 : 144, 5, suppl. 1, S-506 [Abstr. Su1905]

Uwagi: Program of the Annual Meeting of The American Gastroenterological Association (AGA) Institute and Digestive Disease Week, Orlando, FL, USA, May 18-21, 2013).

Praca afiliowana przez UM Białystok

Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

Język publikacji: ENG

Projekt/grant: Projekt UMB

DOI: 10.1016/S0016-5085(13)61870-3

Afiliacja: Chwieśko Adam [*] 1893706;017;WL, Charkiewicz Radosław [ ] 0000-0001-7864-6483 3973209;000;000, Nikliński Jacek [*] 0000-0002-8437-1401 1893499;004;WL, Milewski Robert [*] 0000-0001-6241-8283 1874197;124;WNOZ, Dąbrowski Andrzej [*] 0000-0002-5996-394X 1874219;017;WL

7.

IDT: 0000047193.

Autorzy: Jurkowska Grażyna, Chwieśko Adam, Kurek Krzysztof, Dąbrowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Przypadek młodej kobiety z bólami brzucha i nadciśnieniem tętnicznym.

Tytuł całości: W: Temat Posiedzenia „Ciekawe i problematyczne przypadki kliniczne”, Białystok, 15 listopada 2012 r.

Praca afiliowana przez UM Białystok

Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe

Język publikacji: POL

Afiliacja: Jurkowska Grażyna [*] 0000-0002-8709-2328 1874231;017;WL, Chwieśko Adam [*] 1893706;017;WL, Kurek Krzysztof [*] 0000-0003-4927-4304 3950033;032;WL, Dąbrowski Andrzej [*] 0000-0002-5996-394X 1874219;017;WL

8.

IDT: 0000032180.

Autorzy: Wasielica-Berger Justyna, Baniukiewicz Andrzej, Wróblewski Eugeniusz, Chwieśko Adam, Dąbrowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Magnification endoscopy and chromoendoscopy in evaluation of specialized intestinal metaplasia in Barrett’s esophagus.

Czasopismo: Digestive Diseases and Sciences

Szczegóły:  2011 : 56, 7, s. 1987-1995

p-ISSN: 0163-2116

e-ISSN: 1573-2568

Praca afiliowana przez UM Białystok

Słowa kluczowe angielskie: Adenocarcinoma – diagnosis ; Adult ; Aged ; Barrett esophagus – pathology ; Coloring agents – chemistry ; Endoscopy – methods ; Esophageal neoplasms – diagnosis ; Esophagogastric junction – pathology ; Female ; Humans ; Intestines – pathology ; Male ; Metaplasia – pathology ; Methylene blue – chemistry ; Middle aged ; Sensitivity and specificity ; Staining and labeling – methods

Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł

Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna

Język publikacji: ENG

Impact Factor: 2.117

Punktacja MNiSW: 20.000

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY-NC

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents – Life Sciences

Adres url: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10620-010-1551-4.pdf

PMID: 21225343

DOI: 10.1007/s10620-010-1551-4

Afiliacja: Wasielica-Berger Justyna [*] 0000-0002-3741-9548 1893671;017;WL, Baniukiewicz Andrzej [*];017;WL, Wróblewski Eugeniusz [*] 1874131;017;WL, Chwieśko Adam [*] 1893706;017;WL, Dąbrowski Andrzej [*] 0000-0002-5996-394X 1874219;017;WL

9.

IDT: 0000032182.

Autorzy: Chwieśko Adam.

Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki wielokanałowej impedancji z pH-metrią w diagnostyce choroby refluksowej przełyku.

Czasopismo: Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Szczegóły:  2008 : 19, 3, s. 17-19

Charakt. formalna: Polski artykuł

Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej

Język publikacji: POL

Afiliacja: Chwieśko Adam [*] 1893706;017;WL

10.

IDT: 0000032191.

Autorzy: Chwieśko Adam, Baniukiewicz Andrzej, Wasielica-Berger Justyna, Dąbrowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Duodeno-Gastro-Esophageal Reflux (DGER) and Barretts’ esophagus: evaluation with esophageal multichannel intraluminal impedance (MII) and Bilitec 2000 regarding mitogen activated protein kinases (MAPKS) activity profile.

Czasopismo: Gastroenterology

Szczegóły:  2008 : 134, 4, s. A-435

Uwagi: Program of the Annual Meeting of The American Gastroenterological Association (AGA) Institute and Digestive Disease Week, San Diego, USA, CA, May 17 – 22, 2008

Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

Język publikacji: ENG

Afiliacja: Chwieśko Adam [*] 1893706;017;WL, Baniukiewicz Andrzej [*];017;WL, Wasielica-Berger Justyna [*] 0000-0002-3741-9548 1893671;017;WL, Dąbrowski Andrzej [*] 0000-0002-5996-394X 1874219;017;WL

11.

IDT: 0000026786.

Autorzy: Chwieśko Adam, Baniukiewicz Andrzej, Dąbrowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Duodeno-gastro-esophageal reflux and Barrett’s esophagus: evaluation with esophageal multichannel intraluminal impedance and Bilitec.

Tytuł całości: W: 15th United European Gastroenterology Week, Paris, France, 27-31 October 2007.

Opis fizyczny: abstr. no TUE-G-30

Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

Język publikacji: ENG

Afiliacja: Chwieśko Adam [*] 1893706;017;WL, Baniukiewicz Andrzej [*];017;WL, Dąbrowski Andrzej [*] 0000-0002-5996-394X 1874219;017;WL

12.

IDT: 0000026787.

Autorzy: Chwieśko Adam, Baniukiewicz Andrzej, Wasielica-Berger Justyna, Dąbrowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Duodeno-gastro-esophageal reflux and Barrett’s esophagus: evaluation with esophageal multichannel intraluminal impedance and Bilitec.

Tytuł całości: W: European Bridging Meeting, Magdeburg, Niemcy 22 – 24 Nov. 2007.

Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

Język publikacji: ENG

Afiliacja: Chwieśko Adam [*] 1893706;017;WL, Baniukiewicz Andrzej [*];017;WL, Wasielica-Berger Justyna [*] 0000-0002-3741-9548 1893671;017;WL, Dąbrowski Andrzej [*] 0000-0002-5996-394X 1874219;017;WL

13.

IDT: 0000019118.

Autorzy: Sierpińska T[eresa], Długosz J[an] W[ładysław], Chwieśko Adam, Gołębiewska M[aria].

Tytuł oryginału: Wpływ wydolności żucia na opróżnianie żołądka u pacjentów z dyspepsją.

Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa ” Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”, Nałęczów, 24 – 27 kwietnia 2007. Streszczenia .

Opis fizyczny: s. 190

Słowa kluczowe polskie: Niestrawność – patofizjologia ; Żucie – fizjologia ; Zgryz ; Bezzębie częściowe nabyte ; Opróżnianie żołądka

Słowa kluczowe angielskie: Dyspepsia – physiopathology ; Mastication – physiology ; Dental occlusion ; Jaw, edentulous, partially ; Gastric emptying

Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe

Język publikacji: POL

Afiliacja: Sierpińska Teresa [*] 0000-0002-3004-8342 1874174;079;WL, Długosz Jan [*] 1874115;017;WL, Chwieśko Adam [*] 1893706;017;WL, Gołębiewska Maria [*] 0000-0002-3603-3168 1572603;079;WL

14.

IDT: 0000026788.

Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Chwieśko Adam.

Tytuł oryginału: Klasyfikacja i metody rozpoznawania GERD.

Tytuł całości: W: Łódzki Weekend Gastroenterologiczny, 22 września 2007 r.

Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe

Język publikacji: POL

Afiliacja: Dąbrowski Andrzej [*] 0000-0002-5996-394X 1874219;017;WL, Chwieśko Adam [*] 1893706;017;WL

15.

IDT: 0000020048.

Autorzy: Sierpińska T[eresa], Długosz J[an] W[ładysław], Chwieśko A[dam], Gołębiewska M[aria].

Tytuł oryginału: Effect of mastication on gastric emptying in patients with dyspepsia.

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczegóły:  2007 : Vol. 16 no 2C Part II, s. 145-149

Uwagi: The Scientific Conference „Environmental factors and state of health of the oral cavity. Achievements in contemporary stomatology”. Nałęczów, 25-27 IV 2007

Słowa kluczowe polskie: Niestrawność – patofizjologia ; Żucie – fizjologia ; Zgryz ; Bezzębie częściowe nabyte ; Opróżnianie żołądka

Słowa kluczowe angielskie: Dyspepsia – physiopathology ; Mastication – physiology ; Dental occlusion ; Jaw, edentulous, partially ; Gastric emptying

Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy

Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna

Język publikacji: ENG

Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Current Contents – Agriculture, Biology and Environmental Sciences

Afiliacja: Sierpińska Teresa [*] 0000-0002-3004-8342 1874174;079;WL, Długosz Jan [*] 1874115;017;WL, Chwieśko Adam [*] 1893706;017;WL, Gołębiewska Maria [*] 0000-0002-3603-3168 1572603;079;WL

16.

IDT: 0000046798.

Autorzy: Chwieśko Adam.

Tytuł oryginału: Zapis pomiaru impedancji wewnątrzprzełykowej w połączeniu z pH-metrią. Jakich informacji możemy oczekiwać?

Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu choroby refluksowej przełyku, Białystok, 24.03. 2007 r.

Opis fizyczny: s. 1-14

Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy

Język publikacji: POL

Afiliacja: Chwieśko Adam [*] 1893706;017;WL

17.

IDT: 0000023185.

Autorzy: Chwieśko Adam, Dąbrowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego. Od diagnostyki do leczenia na podstawie kryteriów rzymskich III.

Czasopismo: Świat Medycyny i Farmacji

Szczegóły:  2007 : 8 (82), s. 44-48

Charakt. formalna: Polski artykuł

Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa

Język publikacji: POL

Afiliacja: Chwieśko Adam [ ] 1893706;000;000, Dąbrowski Andrzej [*] 0000-0002-5996-394X 1874219;017;WL

18.

IDT: 0000014943.

Autorzy: Chwieśko Adam, Wróblewski Eugeniusz, Łaszewicz Wiktor, Baniukiewicz Andrzej.

Tytuł oryginału: Symulatory endoskopowe.

Tytuł równoległy: Endoscopic simulators.

Czasopismo: Gastroenterologia Polska

Szczegóły:  2005 : 12, 1, s. 53-56

Słowa kluczowe polskie: Endoskopia – metody ; Endoskopia – nauczanie

Słowa kluczowe angielskie: Endoscopy – methods ; Endoscopy – education

Charakt. formalna: Polski artykuł

Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Chwieśko Adam [ ] 1893706;000;000, Wróblewski Eugeniusz [*] 1874131;017;WL, Łaszewicz Wiktor [*] 905503;017;WL, Baniukiewicz Andrzej [*];017;WL

19.

IDT: 0000012899.

Autorzy: Baniukiewicz Andrzej, Zaremba-Woroniecka Anna, Wróblewski Eugeniusz, Chwieśko Adam, Łaszewicz Wiktor.

Tytuł oryginału: Trzustkowa przewodowa śluzowa ektazja – opis przypadku, przegląd literatury.

Tytuł równoległy: Mucinous ductal ectasia of the pancreas – case report, literature review.

Czasopismo: Gastroenterologia Polska

Szczegóły:  2004 : 11, 1, s. 81-86

Słowa kluczowe polskie: Przewód trzustkowy – patomorfologia ; Nowotwory trzustki – diagnostyka ; Nowotwory trzustki – wydzielanie ; Gruczolakotorbielak śluzowaty – diagnostyka ; Gruczolakotorbielak śluzowaty – leczenie

Słowa kluczowe angielskie: Pancreatic ducts – pathology ; Pancreatic neoplasms – diagnosis ; Pancreatic neoplasms – secretion ; Cystadenoma, mucinous – diagnosis ; Cystadenoma, mucinous – therapy

Charakt. formalna: Polski artykuł

Charakt. merytoryczna: kazuistyka

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

Inne bazy podające opis: Embase

Afiliacja: Baniukiewicz Andrzej [*];017;WL, Zaremba-Woroniecka Anna [*];017;WL, Wróblewski Eugeniusz [*] 1874131;017;WL, Chwieśko Adam [ ] 1893706;000;000, Łaszewicz Wiktor [*] 905503;017;WL